Archiwum

Archiwum dla ‘Miejsca’ Kategoria

Stawy w Kraśniczej Woli

Grudzień 5th, 2008 2 comments

Informacje ogólne

Stawy w Kraśniczej Woli leżą na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. Właścicielem terenu jest Nadleśnictwo Chojnów. Od kilku lat jest to obszar, na którym Towarzystwo Bocian prowadzi prace mające na celu odtworzenie i zachowanie jego walorów dla gniazdujących i przelotnych ptaków. Do stawów przylegają pola, które wiosną i jesienią stanowią miejsce odpoczynku dla przelatujących ptaków wędrownych.

Co?

Stawy są miejscem bytowania szeregu gatunków kaczek. Gniazdują na nich m.in. gęgawy oraz perkozy rdzawoszyje. Kiedyś funkcjonowały tu również kolonie śmieszek i zauszników, lecz zniknęły wraz z postępującą degradacją terenu. Na pobliskich polach (po stronie zachodniej) podczas przelotów zatrzymują się liczne stada gęsi, czajek i siewek złotych.

Poniższa lista zawiera najciekawsze gatunki widywane na stawach:

 • przegląd kaczek: głowienki (lęgowe), krzyżówki, czernice, rożeńce, cyranki, świstuny, cyraneczki, płaskonosy, krakwy…
 • gęsi: gęgawy (lęgowe), białoczelne, zbożowe,
 • rybitwy: białowąse, czarne,
 • perkozy: rdzawoszyje (lęgowe), perkozki,
 • chruściele: wodniki, zielonki,
 • żurawiowate: czaple siwe i białe, bąki, żurawie, łyski,
 • mewy: śmieszki,
 • ptaki drapieżne: błotniaki stawowe, myszołowy, trzmielojady, kobczyki na przelotach, rzadko bieliki, pustułki,
 • bociany: białe i czarne,
 • bekasowate: łęczaki, kwokacze, kszyki, krawawodzioby, samotniki, brodzce śniade, czajki,
 • ziarnojady: ortolany, czyże, potrzosy, rzepouchy, makolągwy, dzwońce, mazurki, potrzeszcze,
 • dzięcioły: duże, zielone, dzięciołki, czarne,
 • remizy, srokosze, zimorodki, jarzębatki.

Ta lista zawiera najciekawsze gatunki obserwowane na polach między stawami w Jaktorowie i w Kraśniczej Woli.

 • gęsi: zbożowe, białoczelne, gęgawy, bernikle białolice, rdzawoszyje – rzadko.
 • siewki złote, czajki, żurawie
 • potrzeszcze, myszołowy, szpaki, skowronki

Gdzie?

Interaktywna mapa obszaru


Pokaż Stawy w Kraśniczej Woli na większej mapie
Stawy w Kraśniczej Woli zlokalizowane są na południowy-zachód od Warszawy w odległości około 40 kilometrów. Położone są w gminie Grodzisk Mazowiecki. Dojazd możliwy jest w zasadzie jedynie samochodem. Z Warszawy kierujemy się drogą krajową 719 na Żyrardów. Po wyjechaniu z Grodziska Mazowieckiego przejeżdżamy przez Kozerki a następnie w Jaktorowie skręcamy na pierwszych światłach w prawo. Przejeżdżamy przez tory kolejowe i jedziemy około 4 kilometry pogarszającą się stopniowo drogą. Mijamy po drodze zabudowania obwieszone chorągiewkami (kościół/ sekta) w Grabniku. Zatrzymujemy się po wyjechaniu z lasu na wolną przestrzeń. Wiosną droga przez Grabnik może być trudno przejezdna. Można wtedy dojechać z drugiej strony od północy np. skręcając z 719 w Grodzisku Mazowieckim w Bałtycką, dojeżdżając przez Wólkę Grodziską do Kraśniczej Woli, skręcając w prawo w kierunku Izdebna Kościelnego a następnie przy kościele w lewo w drogę gruntową.

Dojazd z Warszawy

Przejście z drogie na stawy umożliwia mały drewniany mostek (mostek Namora). Pomiędzy stawami poruszamy się groblami. Wycieczkę po łąkach i polach znajdujących się po zachodnie stronie drogi można rozpocząć spacerem wzdłuż rzeczki a wrócić polną drogą biegnącą skrajem pół. Z uwagi na podmokły teren wskazane jest zabranie kaloszy.

Kiedy?

Stawy najlepiej odwiedzać wiosną kiedy zatrzymują się na nich kaczki na przelotach oraz można obserwować gniazdujące tu gatunki przygotowujące się do i wyprowadzające lęgi. Łąki i pola już wczesną wiosną stanowią miejsce odpoczynku dla przelotnych stad m.in. gęsi, czajek i skowronków. Osoby nie znające tego terenu i pragnące przy okazji odwiedzin pomóc w czynnej ochronie stawów mogą śledzić informacje na Forum Bocian nt. organizowanych na stawy wyjazdów.

Źródła:

Kategorie:mazowsze, Miejsca Tagi:

Bagno Pulwy

Grudzień 3rd, 2008 2 comments

Informacje ogólne

Bagno Pulwy zlokalizowane jest około 15 km na północ od Wyszkowa, na terenie gmin Rząśnik i Długosiodło. Obszar ten o powierzchni ponad 4 100 ha obejmuje rozległy kompleks łąkowo-bagienny leżący między doliną Narwi a Puszczą Białą. Dominują tu stosunkowo intensywnie użytkowane łąki kośne, rzadziej pastwiska. Południowa część obszaru, zajmująca około połowy całkowitej powierzchni (w trójkącie między Rząśnikiem, Porządziem i Sieczychami, od południa odgraniczona skarpą pradoliny Narwi i lasami Puszczy Białej), jest zajęta przez rozległe i prawie bezdrzewne, stosunkowo intensywnie użytkowane łąki kośne. Część północna jest mozaiką łąk, pastwisk, pół uprawnych, zarastających dołów potorfowych, łozowisk, niewielkich lasków sosnowych oraz zabudowań gospodarskich. Pulwy to jedno z najlepszych na Mazowszu miejsc do obserwacji od jesieni do wiosny, gdy spotyka się tu stada czajek, siewek złotych oraz liczone nieraz w dziesiątkach myszołowy i myszołowy włochate.

Co?

Pulwy są ważnym przystaniem w wędrówce dla wielotysięcznych stad gęsi oraz licznych stad czajek i siewek złotych. Na obszarze łąk licznie zimują ponadto myszołowy oraz myszołowy włochate. Podczas wiosennych rozlewisk spotkać można kilka gatunków kaczek oraz bekasowatych. Poniższa lista zawiera najciekawsze gatunki:

 • tysiące gęsi na przelotach (nawet do 10 tys. osobników): białoczelne i zbożowe, gęgawy oraz rzadsze bernikle m.in. białolice,
 • bekasowate: tysiące siewek złotych i czajek na przelotach, bataliony oraz lęgowe: kszyki, rycyki, kuliki wielkie, krwawodzioby,
 • drapieżne: zimujące w dużych ilościach myszołowy oraz myszołowy włochate, jastrzębie, krogulce, pustułki, drzemlik (na przelotach)
 • kaczki: świstuny, cyranki, rożeńce
 • jesienne stada szpaków i kwiczołów, paszkoty, śpiewaki, droździki na przelotach,
 • lęgowe błotniaki stawowe i łąkowe, przelotne zbożowe,
 • bociany białe (do 30 par), żurawie
 • lęgowe podróżniczki, słowiki rdzawe i szare
 • lęgowe chruściele: kilka kropiatek, derkacze (do 100 par), wodniki, kokoszki wodne
 • dzieżby: lęgowe gąsiorki (do 30 par) oraz srokosze
 • skowronki, lerki, jarzębatki, łuszczaki (np. śnieguły), sikorki, jemiołuszki
 • kruki, sójki, dzięcioły czarne, sowa błotna

Gdzie?

Interaktywna mapka obszaru

Pokaż Bagno Pulwy na większej mapie
Pulwy są położone w województwie mazowieckim, około 15 km na północ od Wyszkowa. Z Warszawy najwygodniej dojechać droga krajową nr 8. W okolicach Wyszkowa mamy dwie możliwości:

 • zjechać z S8 w okolicy miejscowości Lucynów i przejechać do Wyszkowa starym przebiegiem drogi S8,
 • jechać S8 aż do węzła z drogą krajową 62 a następnie skręcić na Wyszków.

W Wyszkowie, po przejechaniu mostu na Bugu na rondzie skręcamy w lewo zgodnie z przebiegiem drogi 62 by po 100 m skręcić w prawo w ulicę Wąską. Z ulicy Wąskiej po 200 m skręcamy w prawo a następnie po 100 m w lewo w ul. I Armii Wojska Polskiego, którą dojeżdżamy już do Porządzia. W Porządziu skręcamy w prawo a następnie za kościołem w lewo w drogę gruntową prowadzącą lekkim łukiem w dół. Po około 300 m wyjeżdżamy na Pulwy. Możliwy jest też przejazd do Porządzia słabszymi drogami przez lasy od zachodu jednak łatwo się tam pogubić (w tym przypadku jedziemy drogą S8 aż za miejscowość Trzcianka).

Dojazd z Warszawy

Na Pulwach obserwacje prowadzimy z obydwu stron drogi gruntowej prowadzącej z Porządzia do Rząśnika.

Kiedy?

Pulwy szczególnie warto odwiedzić podczas jesiennych oraz wiosennych przelotów. Zimą jest to dobre miejsce na zimujące ptaki drapieżne.

Źródła:

Kategorie:mazowsze, Miejsca Tagi:

Stawy Raszyńskie

Grudzień 3rd, 2008 Brak komentarzy

Informacje ogólne

Stawy Raszyńskie są położone na południowy-zachód od Warszawy. Na terenie stawów już w 1978 roku został utworzony rezerwat ornitologiczny. Piecze nad stawami sprawuje Instytut Melioracji i Użytków Zielonych z siedzibą w Falentach. Na ich obszarze wytyczona została ścieżka przyrodnicza oraz zbudowano wieże obserwacyjne. Na groblach rosną stare olchy, klony i wiązy, stawy okala szuwar pałki, turzyc i trzcin.

Co?

Stawy Raszyńskie stanowią lęgowiska i żerowiska ponad 100 gatunków ptaków wodno-błotnych. Zobaczymy na nich przegląd perkozów, mew, kaczek oraz bekasowatych. Poniższa lista prezentuje wybrane najciekawsze gatunki:

 • mewy: kolonia śmieszek licząca kilkaset gniazd oraz m.in. żółtonogie i małe,
 • lęgowe perkozy: dwuczube, rdzawoszyje, perkozki, zauszniki,
 • czaplowate: bączki, czaple siwe (lęgowe) i białe,
 • rybitwy: rzeczne, rodzaj Chlidonias,
 • siewkowate: sieweczki rzeczne i obrożne, siewki złote,
 • bekasowate obserwowane głównie na przelotach na spuszczonych stawach: brodźce piskliwe (lęgowe), krwawodzioby, brodźce śniade, rycyki, bataliony, łęczaki, kwokacze, samotniki, kszyki, kuliki wielkie, biegusy zmienne,
 • bociany: białe i czarne,
 • kaczki: czernice, cyranki, głowienki (lęgowe) oraz przelotne świstuny, cyraneczki, krakwy, różeńce, płaskonosy, gągoły,
 • chruściele: kokoszki wodne, łyski, wodniki,
 • ptaki drapieżne: (lęgowe:) błotniaki stawowe i pustułki, (przelotne:), bieliki, trzmielojady, sokoły wędrowne, kobuzy, oraz rzadko błotniaki łąkowe i zbożowe, drzemliki, rybołowy,
 • sowy: uszatka, puszczyk,
 • drobne ptaki trzcin: łozówki, potrzosy, remizy, rokitniczki, strumieniówki, świerszczaki, trzciniaki, trzcinniczki,
 • łabędzie krzykliwe, zimorodki, dzięcioły, łuszczaki, pliszki, świergotki, krukowate, muchołówki (szara, żałobna),
 • na stawach latem 2004 roku obserwowany był również pelikan różowy.

Gdzie?

Interaktywna mapka obszaru

Pokaż Stawy Raszyńskie na większej mapie
Stawy Raszyńskie są usytuowane pomiędzy Raszynem a Jankami, po obu stronach al. Krakowskiej (droga krajowa numer 8 na Katowice). Dojazd z Warszawy możliwy jest komunikacją miejską. Kursują tutaj linie podmiejskie 703, 706, 707, 711, 721, 728, 733, 807 (przystanki Kościół lub Puchały). Dojazd samochodem również od strony al. Krakowskiej. Zaparkować można na kilka sposobów:

 • pod kościołem,
 • na wjeździe na groble pomiędzy Stawem Raszyńskim a Stawem Przepływowym (po zawróceniu),
 • pod wieżą widokową nad Stawem Falenckim (po skręcie w Aleję Hrabską),
 • na parkingu pod Instytutem Melioracji i Użytków Zielonych (po skręcie w Aleję Hrabską).

Od strony wschodniej (od ul. Puławskiej np. z Ursynowa) dojechać nad stawy można przez Dawidy, Łady oraz Falenty Nowe (Drogą Hrabską). Ważne by nie zapuszczać się samochodem poza szlaban (nawet kiedy będzie otwarty) gdyż po powrocie możemy zastać go zamkniętym.

Dojazd z centrum Warszawy

Po stawach poruszamy się groblami, korzystając z wytyczonej ścieżki przyrodniczej. W prowadzeniu obserwacji na stawach po wschodniej stronie al. Krakowskiej pomagają trzy wieże obserwacyjne zlokalizowane m.in. pomiędzy Stawem Parkowym Górnym i Dolnym oraz nad Stawem Falenckim (nawet pomimo faktu nienajszczęśliwszego usytuowania). Po zachodniej stronie al. Krakowskiej znajduje się jeden duży staw – Staw Puchalski, na którym zlokalizowana jest kolonia śmieszek i zauszników. Obserwacje na nim można prowadzić z grobli biegnącej od strony kościoła, uważając przy tym by nie przeszkadzać ptakom.

Kiedy?

Na stawach najciekawiej jest wiosną podczas wędrówek oraz lęgów oraz jesienią w czasie przelotów. Również latem mogą się trafić ciekawe gatunki (wtedy obserwowany był np. pelikan różowy). Warto śledzić kiedy stawy są spuszczane, gdyż właśnie wtedy stają się one szczególnie atrakcyjne dla ptaków siewkowych, szczególnie w porze wiosennych bądź jesiennych przelotów. Stawy są opróżniane jesienią na zimę i ponownie napełniane wiosną.

Źródło:

Kategorie:mazowsze, Miejsca Tagi:

Zakole Wawerskie

Listopad 28th, 2008 Brak komentarzy

Informacje ogólne

Zakole Wawerskie znajduje się w granicach administracyjnych Warszawy w dzielnicy Wawer (Praga Południe). Na terenie tym został w 2002 roku powołany przez Wojewodę Mazowieckiego Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy o powierzchni ok. 54 ha. Teren Zakola powstał w wyniku wymycia przez wody powodziowe Wisły potężnego zakola, którego łuk dochodzi do 1 km od istniejącego koryta rzeki. Dzięki temu obszar jest wilgotny, miejscami podmokły. Przecinają go liczne rowy melioracyjne oraz duży kanał (Nowe Ujście). Na zakolu występuje mozaika różnorodnych zbiorowisk roślinnych od olsów, przez wilgotne łąki i turzycowiska po szuwary trzcinowe i roślinność bagienną. Zakole wywrze duże wrażenie na każdym, kto po raz pierwszy odwiedzi to miejsce. Wiosną ze zgiełku ulicy dużego miasta w przeciągu dosłownie minuty wchodzimy do rozśpiewanego podmokłego lasu.
Z powodu swojego miejskiego położenia teren ten jest pod duża presją urbanizacyjną (rozwój sieci dróg, intensywna rekreacja, wypalanie łąk i trzcinowiska, dzikie wysypiska)

Co?

Na Zakolu Wawerskim występują różnorodne siedliska – podmokły las, trzcinowiska oraz łąki – co wpływa na znaczną różnorodność spotykanych tutaj ptaków. Dodatkowym atutem jest bliskość doliny Wisły, ważnego korytarza wędrówkowego na polskim śródlądziu. W obszarze stwierdzono bytowanie ponad 120 gatunków ptaków. Na poniższej liście znajdują się wybrane, najciekawsze z nich:

 • bekasowate: kszyki, bekasiki (jesienią na przelotach), łęczaki, czajki…
 • chruściele: derkacze
 • łuszczaki: dziwonie, szczygły, gile, dzwońce, makolągwy…
 • ptaki śpiewające olsów: rudziki, strzyżyki, gajówki, słowiki szare…
 • przegląd ptaków śpiewające trzcinowisk: trzciniaki, trzcinniczki, łozówki, brzęczki, rokitniczki, strumieniówki, remizy, potrzosy,
 • dzięcioły: czarny, zielony, duży, średni oraz dzięciołek,
 • drapieżne: myszołowy, krogulce oraz błotniaki stawowe i pustułki
 • inne: kukułki, gąsiorki…

Mapka przygotowana przez Krystiana Zwolińskiego z naniesionymi lokalizacjami gatunków i przykładową trasą wędrówki.

Gdzie?

Interaktywna mapka obszaru

Zakole Wawerskie zlokalizowane jest między Trasą Siekierkowską, ul. Ostrobramską, ul. Płowiecką oraz Traktem Lubelskim. Dojazd komunikacją miejską jest dogodny. Aby wejść na Zakole od strony lasu (północnej) najlepiej wysiąść na jednym z przystanków przy ul. Płowieckiej (Edisona, na żądanie: 125, 142, 702, 704, 720, 722, 730; Trakt Lubelski, dodatkowo 411, 502). Wejście od strony wschodniej jest możliwe po dojechaniu w okolice ulicy Trakt Lubelski (przystanek Spadowa, na żądanie: 142, 305, 702). Od tej strony również najwygodniej dostać się na Zakole samochodem.

Dojazd z centrum Warszawy

Przez podmokły ols prowadzą dwie ścieżki oznaczone na mapie. Jest to teren objęty ochroną, jego penetrację w zasadzie uniemożliwia również stojąca woda. Po łąkach i trzcinowiskach najlepiej poruszać się istniejącymi drogami gruntowymi. Przechodząc na przełaj możemy natknąć się na rów, bądź podmokły teren. W takim wypadku wskazane kalosze.

Kiedy?

Zakole, m.in. z racji swojej dostępności jest warte odwiedzenia w zasadzie przez cały rok. Późną wiosną i latem obserwujemy gatunki lęgowe na tym obszarze. Wczesną wiosną i jesienią spotkać można większe bogactwo ptaków w związku z przelotami.

Źródła:

Popowo Kościelne

Listopad 28th, 2008 1 komentarz

Informacje ogólne

Popowo Kościelne leży nad Bugiem, niedaleko Zalewu Zegrzyńskiego. Jest to jedna z miejscowości wypoczynkowych goszcząca m.in. ośrodek wczasowo-konferencyjny Ministerstwa Sprawiedliwości. Obserwacje ptaków prowadzi się na fragmencie starorzecza zalewanym podczas wiosennych rozlewów Bugu. Podczas wędrówek można tu spotkać wiele gatunków ptaków wodnych.

Co?

Podczas wiosennych przelotów zobaczymy w Popowie przegląd pospolitych gatunków gęsi, kaczek oraz bekasowatych. Jest to jedno z pewnych miejsc na 3 gatunki łabędzi. Od czasu do czasu trafiają się również rzadkości. Poniżej lista najbardziej charakterystycznych oraz najciekawszych gatunków obserwowanych na starorzeczu:

 • łabędzie: nieme, krzykliwe, czarnodziobe
 • gęsi: zbożowe, białoczelne oraz gęgawy (warto wypatrywać innych, rzadszych)
 • czaple: pospolite siwe, częste białe i rzadkie nadobne
 • rybitwy: czarne, białoskrzydłe i białowąse oraz rzeczne, białoczelne i wielkodziobe (notowana w zasadzie corocznie na przelotach)
 • bociany: białe i czarne
 • sowy: płomykówka, puszczyk (w okolicach kościoła)
 • przegląd kaczek: płaskonosy, cyranki, cyraneczki, świstuny, rożeńce, krakwy …
 • przegląd bekasowatych: kszyki, łęczaki, krwawodzioby, brodzce śniade, kwokacze, rycyki, bataliony … obserwowane sporadycznie były również np. szablodzioby
 • łuszczaki, pliszki, świergotki, drozdy itp.

Gdzie?

Interaktywna mapka obszaru

Pokaż Popowo Kościelne na większej mapie
Popowo Kościelne leży nad Bugiem niedaleko Zalewu Zegrzyńskiego. Z Warszawy kierujemy się na Serock (do Zegrza przez Legionowo lub ul. Żołnierską oraz dalej drogą 61). Za Serockiem skręcamy w prawo w drogę nr 62 by po około 7 km znów skręcić w prawo na Popowo. Przez następny kilometr droga prowadzi lekko z górki by skręcić o 90 stopni w lewo. Parkujemy w okolicach kościoła.

Dojazd z Warszawy

Najdogodniejsze punkty obserwacyjne znajdują się na wysokim brzegu na łące za kościołem, oraz na brzegu za sklepem. Czasami warto przejść się kawałek wzdłuż brzegu w górę rzeki (na wschód).

Kiedy?

Wiosną okresowy wysoki poziom wody na Bugu powoduje zalanie starorzecza tworząc pod Popowem rozlewisko przyciągające wędrujące ptaki. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją na Bugu terminy wylewów, ich wielkość oraz czasu utrzymywania się wody są każdego roku inne. Trzeba trzymać rękę na pulsie by nie przegapić najlepszego czasu na prowadzenie obserwacji, który zazwyczaj przypada gdzieś w marcu lub kwietniu.

Źródła:

Kategorie:mazowsze, Miejsca Tagi: