Archiwum

Archiwum dla ‘Pozostałe regiony’ Kategoria

Dolina Górnej Wisły

16 stycznia, 2009 Brak komentarzy

Dolina Górnej Wisły – mapa poglądowa


Pokaż Dolina Górnej Wisły – Pogląd na większej mapie

Dolina Górnej Wisły – mapa szczegółowa


Pokaż Dolina Górnej Wisły na większej mapie

Kategorie:Miejsca, Pozostałe regiony Tagi:

Zbiornik Jeziorsko

23 września, 2008 Brak komentarzy

Informacje ogólne

Zbiornik Jeziorsko to ostoja ptaków należąca do sieci Natura 2000, obejmująca zbiornik retencyjny oraz przyległe tereny, o łącznej powierzchni ponad 10 tys. ha. Zbiornik został utworzony w 1986r na rzece Warcie. Jego powierzchnia wynosi 4230 ha. Rozciąga się pomiędzy miejscowościami Skęczniew i Warta na długości 17 km w pradolinie Warty i osiąga szerokość do 3 km. Do zbiornika przylegają głównie pola oraz łąki i pastwiska, niewiele jest lasów. Przy wschodnim brzegu w Pęczniewie znajdują się stawy hodowlane. Południowa część zbiornika (do linii łączącej miejscowości Jeziorsko i Brodnia)  chroniona jest w postaci wodnego i faunistycznego rezerwatu przyrody o powierzchni 2350 ha. Jego zadaniem jest ochrona płytkiej, cofkowej części zbiornika, będącej ostoją wielu ptaków wodnych i wodno-błotnych. To tutaj w okresie niskiego stanu wody odsłania się błotniste dno zbiornika z szeregiem płytkich rozlewisk. Na południowym krańcu ostoi, na terenie praktycznie nie zalewanym rozwinęły się łozowiska, turzycowiska i szuwarowiska.

Co?

W rejonie cofki, w zasadzie niezależnie od poziomu wody spotyka się późnym latem i jesienią stada ptaków wodnych i wodno-błotnych liczące  tysiące osobników. Zimą zbiornik przyciąga gatunki ptaków, które częstsze są raczej nad polskim morzem niż na śródlądziu. Często trafiają się tutaj również rzadkości. Poniżej lista najciekawszych gatunków obserwowanych na Jeziorsku i w jego okolicach:

 • nury: widywane corocznie rdzwoszyje oraz czarnoszyje,
 • kaczki morskie, spotykane głównie zimą: uhle, markaczki, lodówki, gągoły,
 • kaczki spotykane w licznościach powyżej tysiąca osobników: świstuny, cyraneczki, krzyżówki, czernice i głowienki oraz w nieco mniej liczne krakwy, płaskonosy, rożeńce,
 • liczne stada kormoranów oraz regularnie pojawiające się wiosną i jesienią kormorany małe,
 • gęsi: duże koncentracje zbożowych, białoczelnych i gęgaw oraz pojedyncze gęsi krótkodziobe i małe,
 • tracze: nurogęsi (bardzo liczne), szlachary, bielaczki,
 • mewy: śmieszki, pospolite, srebrzyste, białogłowe, romańskie, żółtonogie, siodłate, małe (duże koncentracje),
 • perkozy: dwuczube, rdzawoszyje, zauszniki, perkozki,
 • pełen przegląd ptaków siewkowatych – liczne stada czajek i siewek złotych oraz obserwacje rzadszych gatunków – biegus płaskodzioby, piaskowiec, ostrygojad, szablodziób (Pęczniew)
 • rzadko zalatujące ptaki śpiewające: siwierniak, pliszka górska
 • rzadkości – sterniczka, żwirowiec łąkowy, ibis czczony (kategoria D), kazarka rdzawa

Gdzie?

Zbiornik jest położony prawie w całości w województwie łódzkim przy granicy z województwem wielkopolskim. Dojazd z Warszawy w zasadzie jedynie samochodem, ulegnie znacznemu ułatwieniu w momencie oddania odcinka A2 do Strykowa. Obecnie do wyboru jest kilka tras.

 • Krajową 8 do Rawy Mazowieckiej, 72 do Brzezin, 708 do Strykowa, A2 do Poddębic i 703 na tamę (trasa) – z Brzezin do Poddębic można również dojechać 72 przez Aleksandrów Łódzki (po drodze Stawy w Sarnowie)
 • Krajową 2 do Łowicza, 14 do Strykowa i dalej jak w wariancie pierwszym (trasa)
 • Krajową 2 do Łowicza, 703 do Piątku (po drodze Stawy w Walewicach i Psarach), 702 do A2 i dalej jak w wariancie pierwszym (trasa)

Mapa Zbiornika Jeziorsko


Pokaż Zbiornik Jeziorsko na większej mapie

Na miejscu należy odwiedzić kilka punktów (kolejność od północy zgodnie z ruchem wskazówek zegara):

Tama

Obserwujemy z parkingu na środku tamy oraz z okolic portu przy jej zachodniej stronie. Ptaki gromadzą się w porcie, na tamie na betonie, na Warcie poniżej zapory oraz otwartych wodach zbiornika.

Siedlątków

Obserwujemy z wału przy kościele. Zimą miejsce koncentracji ptaków wodnych.

Wał w Pęczniewie

Obserwujemy z wału, którym można przejść się kilkaset metrów na południe. Często w tym miejscu gromadzą się kaczki.

Stawy w Pęczniewie

Miejsce gniazdowania kilku gatunków związanych ze stawami (np. bąk i bączek). Regularnie obserwowane rybołowy (staw z palikami). Trafiają się rzadkości – np. szablodziób.

Okolice Brodni

Do wyboru dwa dogodne punkty widokowe na zatoczkę. Miejsce koncentracji ptaków wodnych. Na pobliskich polach obserwowane były mornele.

Okolice Brzegu

Do wyboru 2 punkty widokowe, z których można prowadzić obserwacje na cofce, szczególnie przy niższym poziomie wody.

Glinno

Przy miejscowości Glinno, na wysepce na cofce,  (przy wystarczająco niskim poziomie wody) zlokalizowany jest obóz obrączkarski organizowany przez Sekcję Ornitologiczną SKNB UŁ.

Tomisławice

Pierwsza z miejscowości na zachodnim brzegu zbiornika. Jest to dogodny punkt obserwacyjny na cofkę . Widuje się tu wielotysięczne stada ptaków wodnych i wodno-błotnych.

Tądów Dolny

Dojazd starą drogą asfaltową. Punkt obserwacyjny na zbiornik.

Jeziorsko, przepompownia

Obserwujemy z wału w miejscowości Jeziorsko lub kawałek dalej na północ przy przepompowni.

Kiedy?

Zbiornik najciekawszy jest późnym latem oraz jesienią, szczególnie podczas niskiego poziomu wody kiedy odsłaniają się olbrzymie połacie błota. Również wiosną jest to miejsce postoju ptaków wodnych i wodno-błotnych na przelotach.

Źródła:

Łężczok

19 lutego, 2008 1 komentarz

Informacje ogólne

P1010221_lezczok1

Łężczok

Łężczok to malowniczy rezerwat przyrody położony w województwie śląskim, w pobliżu Raciborza. Został założony już w 1957 roku. Obejmuje obszar 408 ha zlokalizowanych na zachód od wsi Babice. Na obszarze rezerwatu znajduje się 8 stawów hodowlanych, rozdzielonych groblami. Przypada na nie 60% powierzchni. Zostały założone w XIII wieku przez cystersów. Obecnie prowadzona jest na nich ekstensywna gospodarka rybacka. Wielogatunkowy las łęgowy zajmuje około 35% powierzchni. Wiek około dwóch trzecich drzewostanu przekracza 100 lat,  trafiają się okazy dębów szypułkowych, których wiek szacuje się na 330-400 lat. Starodrzew ma budowę dwupiętrową, która nadaje mu specyficzny charakter wyglądem przypominający wnętrze puszczy.

Łężczok

Łężczok

Szczególnie cenne przyrodniczo są stare aleje porastające groble, składające się z lip, dębów i grabów. Założono je ponad dwieście lat temu, kilkaset okazów drzew ma wymiary pomnikowe.  Pozostałą część rezerwatu zajmują łąki.  Na terenie rezerwatu odnotowano ponad 210 gatunków ptaków, z czego ponad połowa to ptaki lęgowe lub prawdopodobnie lęgowe.

Co?

W rezerwacie gniazduje wiele rzadkich ptaków wodno-błotnych oraz związanych ze środowiskiem leśnym. Jesienią i zimą spotkać można tutaj odpoczywające i nocujące duże, wielogatunkowe stada gęsi, które w dzień żerują na pobliskich polach. Zatrzymują się tutaj na przelotach północne gatunki łabędzi. Spuszczone stawy latem i jesienią przyciągają różnogatunkowe stadka ptaków siewkowatych. Rezerwat jest również miejscem widywania wielu ptasich rzadkości. Poniżej lista najciekawszych gatunków obserwowanych w rezerwacie:

 • lęgowe kaczki: krakwy, cyranki, płaskonosy, głowienki, czernice i hełmiatki – jedno z kilku stanowisk w Polsce, oraz krzyżówki, cyraneczki, gągoły, świstuny, rożeńce, rzadziej ohary, ogorzałki i sporadycznie podgorzałki.
 • gęsi: duże koncentracje zbożowych, białoczelnych i gęgaw (również lęgowe) oraz pojedyncze gęsi krótkodziobe i małe jak również bernikle białolice i rdzawoszyje,
 • czaple: częste siwe, białe (duże zgromadzenia) i nadobne, bardzo rzadkie purpurowe i modronose, oraz lęgowe bąki i bączki
 • zalatujące sporadycznie warzęchy, lęgowe bociany czarne, przelotne łabędzie krzykliwe i czarnodziobe, pojedyncze kormorany oraz rzadko obserwowane kormorany małe, oraz nurogęsi i pojedyncze bielaczki
 • perkozy: dwuczube, zauszniki (oba lęgowe), rdzawoszyje, perkozki.
 • mewy: śmieszki, pospolite i inne, rybitwy (rzadsze) z rodzaju Chlidonias, przelotne rybitwy wielkodziobe
 • pełen przegląd ptaków siewkowatych – stada czajek i siewek złotych, sieweczki, wiele gatunków biegusów i brodzców na przelotach oraz rzadsze biegusy rdzawe i płaskodziobe, kamuszniki i sporadycznie szablodzioby
 • ptaki drapieżne: jastrzębie, krogulce, myszołowy, błotniaki stawowe, kanie czarne, trzmielojady, rewir łowiecki pary bielików, rzadsze orliki krzykliwe i rybołowy, pojedyncze obserwacje kaniuka, orzełka,
 • ptaki szuwarów i trzcinowisk – strumieniówki, brzęczki, rokitniczki, trzciniaki, trzcinniczki, łyski, kokoszki wodne, wodniki
 • ptaki leśne: pospolite gatunków dzięciołów (duży, średni, mały), dzięcioł zielonosiwy i zielony, muchołówka białoszyja, żałobna
 • pozostałe rzadkości i osobliwości – sterniczka jamajska, mandarynka, karolinka, czerniczka

Gdzie?

Rezerwat jest położony w województwie śląskim, w Gminie Nędza w pobliżu Raciborza. Znajduje się na zachód od wsi Babice, tuż za torami  linii kolejowej Kędzierzyn-Racibórz. Poniżej najszybsza trasa dojazdu z Warszawy samochodem:

 • Drogami krajowymi nr 8, 1 i 86 do autostrady A4, następnie zjazd na Racibórz w drogę 408, z której skręcamy w Sośnicowicach w drogę 919 na Racibórz i po około 25 km dojeżdżamy do Babic (trasa)

Po przejechaniu Babic, jak tylko skończą się zabudowania po prawej strony drogi 919, skręcamy w prawo w asfaltowa drogę, która prowadzi trochę z górki. Kiedy droga zamieni się w szutrową dojedziemy do rozjazdu, na którym skręcamy w lewo (droga w prawo prowadzi na boisko) i po 150 metrach przejeżdżamy przez niestrzeżony przejazd kolejowy by dojechać na duży parking. Tutaj zostawiamy samochód i dalej udajemy się pieszo. Na terenie stawów poruszamy się groblami, za wyjątkiem jednej, przy której postawiono tablice zakaz wstępu. Obejście stawów do około z przystankami na obserwację ptaków zajmuje co najmniej 2 godziny.

Wycieczkę warto połączyć z wizytą na Wielikącie i polderze Buków a nawet na stawach w Dolinie Górnej Wisły (okolice Zatora) na co potrzeba jednak kilku dni.

Mapa Rezerwatu Łężczok


Pokaż Łężczok na większej mapie

Kiedy?

Rezerwat ptasio najciekawszy jest jesienią oraz wiosną, kiedy zatrzymują się na nim ptaki na przelotach. Jego urok i walory krajobrazowe można podziwiać w zasadzie przez cały rok.

Źródła: