Home > Blog, obserwacje > (31 I) Okolice Janek – Sokołów, Laszczki

(31 I) Okolice Janek – Sokołów, Laszczki

Korzystając z pięknej pogody wybraliśmy się wczoraj razem z Dawidem Kozłowskim, Marcinem Wierzbickim oraz Robertem Miciałkiewiczem na ptaki w okolicę Janek. Gospodarzem terenu był Robert, w związku z czym to on pełnił rolę przewodnika. Robert zna ten obszar jak własną kieszeń, chętnie dzielił się informacjami nt. występujących tu ptaków  (np. lęgowych świergotków polnych czy ortolanów). Cel wyprawy był określony dosyć ambitnie, choć wydawło się, że realistycznie: liczyliśmy na obserwację drzemlika lub zimujących wróblaków – w szczególności górniczków i rzepouchów. Ptaki te były widziane przez Roberta w okolicy w ciągu ostatnich kilku tygodni. Spacer po polach w miejscowości Sokołów pozwolił wypatrzeć m.in.:

 • stadko około 40 czeczotek,
 • pustułkę,
 • kilka szczygłów,
 • kilka srok,
 • przelatujące gawrony,
 • przelatujące czyże,
 • kwiczoła.

O kilka minut drogi samochodem (trasą na Kraków) oddalone są pola w miejscowości Laszczki. Podczas spaceru (brnięcia!) przez pokryte śniegiem pola obserwowaliśmy m.in.:

 • myszołowa,
 • przelatujące czyże oraz szczygły,
 • przelatujące trzy stadka dużych mew liczące po kilkanaście osobników (przeważały ptaki dorosłe – wśród nich mewy srebrzyste oraz białogłowe),
 • dzwońce oraz samotnego strzyżyka w pobliżu zabudowań.

Niestety rzeczywistość brutalnie zweryfikowała nasze oczekiwania. Cóż może następnym razem będziemy mieli więcej szczęścia.

 1. Brak komentarzy
 1. Brak jeszcze trackbacków


− sześć = 2