Archiwum

Posty oznaczone ‘jeziorsko’

(31 VII) Zbiornik Jeziorsko

31 lipca, 2010 Brak komentarzy

Większą część soboty spędziłem wspólnie z Dawidem na Jeziorsku. Na miejscu byliśmy trochę po 7 a powrót rozpoczęliśmy po 14. Pogodę mieliśmy na przemian słoneczną i pochmurną, jednak nie padało. Powietrze nie drgało co dawało dobre warunki obserwacji. Ptaki obserwowaliśmy w kilku miejscach po wschodniej stronie zbiornika. Pozom wody był bardzo wysoki – zgodnie z przeprowadzonym przed wyjazdem wywiadem.

Na tamie mieliśmy kilkaset śmieszek, kilka dużych mew (w tym cn. 1 mewę białogłową), ponad 20 piskliwców (w sumie podczas wyjazdu ok. 70) oraz sieweczkę nie oznaczoną do gatunku. Za tamą odzywały się żurawie. W porcie do odpoczywających mew dołączyły dorosłe przepierzone lub pierzące się do szaty spoczynkowej oraz młode rybitwy białoskrzydłe (ok. 50) oraz czarne (kilka) i białoczelne (4 os.).

Czytaj więcej…

Kategorie:Blog, obserwacje Tagi:

Zbiornik Jeziorsko

23 września, 2008 Brak komentarzy

Informacje ogólne

Zbiornik Jeziorsko to ostoja ptaków należąca do sieci Natura 2000, obejmująca zbiornik retencyjny oraz przyległe tereny, o łącznej powierzchni ponad 10 tys. ha. Zbiornik został utworzony w 1986r na rzece Warcie. Jego powierzchnia wynosi 4230 ha. Rozciąga się pomiędzy miejscowościami Skęczniew i Warta na długości 17 km w pradolinie Warty i osiąga szerokość do 3 km. Do zbiornika przylegają głównie pola oraz łąki i pastwiska, niewiele jest lasów. Przy wschodnim brzegu w Pęczniewie znajdują się stawy hodowlane. Południowa część zbiornika (do linii łączącej miejscowości Jeziorsko i Brodnia)  chroniona jest w postaci wodnego i faunistycznego rezerwatu przyrody o powierzchni 2350 ha. Jego zadaniem jest ochrona płytkiej, cofkowej części zbiornika, będącej ostoją wielu ptaków wodnych i wodno-błotnych. To tutaj w okresie niskiego stanu wody odsłania się błotniste dno zbiornika z szeregiem płytkich rozlewisk. Na południowym krańcu ostoi, na terenie praktycznie nie zalewanym rozwinęły się łozowiska, turzycowiska i szuwarowiska.

Co?

W rejonie cofki, w zasadzie niezależnie od poziomu wody spotyka się późnym latem i jesienią stada ptaków wodnych i wodno-błotnych liczące  tysiące osobników. Zimą zbiornik przyciąga gatunki ptaków, które częstsze są raczej nad polskim morzem niż na śródlądziu. Często trafiają się tutaj również rzadkości. Poniżej lista najciekawszych gatunków obserwowanych na Jeziorsku i w jego okolicach:

 • nury: widywane corocznie rdzwoszyje oraz czarnoszyje,
 • kaczki morskie, spotykane głównie zimą: uhle, markaczki, lodówki, gągoły,
 • kaczki spotykane w licznościach powyżej tysiąca osobników: świstuny, cyraneczki, krzyżówki, czernice i głowienki oraz w nieco mniej liczne krakwy, płaskonosy, rożeńce,
 • liczne stada kormoranów oraz regularnie pojawiające się wiosną i jesienią kormorany małe,
 • gęsi: duże koncentracje zbożowych, białoczelnych i gęgaw oraz pojedyncze gęsi krótkodziobe i małe,
 • tracze: nurogęsi (bardzo liczne), szlachary, bielaczki,
 • mewy: śmieszki, pospolite, srebrzyste, białogłowe, romańskie, żółtonogie, siodłate, małe (duże koncentracje),
 • perkozy: dwuczube, rdzawoszyje, zauszniki, perkozki,
 • pełen przegląd ptaków siewkowatych – liczne stada czajek i siewek złotych oraz obserwacje rzadszych gatunków – biegus płaskodzioby, piaskowiec, ostrygojad, szablodziób (Pęczniew)
 • rzadko zalatujące ptaki śpiewające: siwierniak, pliszka górska
 • rzadkości – sterniczka, żwirowiec łąkowy, ibis czczony (kategoria D), kazarka rdzawa

Gdzie?

Zbiornik jest położony prawie w całości w województwie łódzkim przy granicy z województwem wielkopolskim. Dojazd z Warszawy w zasadzie jedynie samochodem, ulegnie znacznemu ułatwieniu w momencie oddania odcinka A2 do Strykowa. Obecnie do wyboru jest kilka tras.

 • Krajową 8 do Rawy Mazowieckiej, 72 do Brzezin, 708 do Strykowa, A2 do Poddębic i 703 na tamę (trasa) – z Brzezin do Poddębic można również dojechać 72 przez Aleksandrów Łódzki (po drodze Stawy w Sarnowie)
 • Krajową 2 do Łowicza, 14 do Strykowa i dalej jak w wariancie pierwszym (trasa)
 • Krajową 2 do Łowicza, 703 do Piątku (po drodze Stawy w Walewicach i Psarach), 702 do A2 i dalej jak w wariancie pierwszym (trasa)

Mapa Zbiornika Jeziorsko


Pokaż Zbiornik Jeziorsko na większej mapie

Na miejscu należy odwiedzić kilka punktów (kolejność od północy zgodnie z ruchem wskazówek zegara):

Tama

Obserwujemy z parkingu na środku tamy oraz z okolic portu przy jej zachodniej stronie. Ptaki gromadzą się w porcie, na tamie na betonie, na Warcie poniżej zapory oraz otwartych wodach zbiornika.

Siedlątków

Obserwujemy z wału przy kościele. Zimą miejsce koncentracji ptaków wodnych.

Wał w Pęczniewie

Obserwujemy z wału, którym można przejść się kilkaset metrów na południe. Często w tym miejscu gromadzą się kaczki.

Stawy w Pęczniewie

Miejsce gniazdowania kilku gatunków związanych ze stawami (np. bąk i bączek). Regularnie obserwowane rybołowy (staw z palikami). Trafiają się rzadkości – np. szablodziób.

Okolice Brodni

Do wyboru dwa dogodne punkty widokowe na zatoczkę. Miejsce koncentracji ptaków wodnych. Na pobliskich polach obserwowane były mornele.

Okolice Brzegu

Do wyboru 2 punkty widokowe, z których można prowadzić obserwacje na cofce, szczególnie przy niższym poziomie wody.

Glinno

Przy miejscowości Glinno, na wysepce na cofce,  (przy wystarczająco niskim poziomie wody) zlokalizowany jest obóz obrączkarski organizowany przez Sekcję Ornitologiczną SKNB UŁ.

Tomisławice

Pierwsza z miejscowości na zachodnim brzegu zbiornika. Jest to dogodny punkt obserwacyjny na cofkę . Widuje się tu wielotysięczne stada ptaków wodnych i wodno-błotnych.

Tądów Dolny

Dojazd starą drogą asfaltową. Punkt obserwacyjny na zbiornik.

Jeziorsko, przepompownia

Obserwujemy z wału w miejscowości Jeziorsko lub kawałek dalej na północ przy przepompowni.

Kiedy?

Zbiornik najciekawszy jest późnym latem oraz jesienią, szczególnie podczas niskiego poziomu wody kiedy odsłaniają się olbrzymie połacie błota. Również wiosną jest to miejsce postoju ptaków wodnych i wodno-błotnych na przelotach.

Źródła: