Archiwum

Posty oznaczone ‘borów’

(30 X) Stawy w Łódzkiem

30 października, 2011 2 komentarze

Dzisiaj wybraliśmy się wspólnie z Dawidem, Łukaszem i Pawłem na kilka kompleksów stawów w województwie Łódzkiem, pomiędzy Łowiczem a Łęczycą. Odwiedziliśmy m.in. stawy Okręt i Rydwan, stawy w Walewicach, Psarach, oraz pojedynczy staw w Borowie. Wyruszamy o 7:00 czasu zimowego, do pierwszej miejscówki dojeżdżamy parę minut przed 9.00. Rano niebo jest pochmurne, koło południa się wypogadza, ale pod wieczór znowu nadciągają chmury. .

Obserwacje rozpoczynamy od stawu Okręt. Spuszczona woda odsłoniła duże połacie błota. Na ziemi siedzi ponad 10 czapli siwych, cn. 3 czaple białe oraz kilkadziesiąt czajek, pomiędzy którymi przemykają żerując 2 biegusy zmienne. Na tafli wody widzimy liczące ponad 200 osobników stado kaczek, w którym zdecydowanie dominuje krzyżówka (znacznie ponad 100). Pozostałe ptaki to kilkadziesiąt cyraneczek, kilka płaskonosów, świstunów i krakw, gągoł, kilka gęgaw, łabędzie nieme oraz dwa dorosłe łabędzie krzykliwe. Obserwacje prowadzimy w takt trwającej z obydwu stron stawu kanonady.

Na stawie Rydwan pływa ponad 200 krzyżówek, pośród których widzimy dwie ogorzałki, kilka świstunów oraz płaskonosów. Podczas przejazdu do następnej miejscówki z samochodu obserwujemy myszołowy oraz myszołowy włochate (imm).

Kolejnym przystankiem są stawy w Walewicach. Podjeżdżamy od strony wschodniej, mijając zabudowania pilnowane przez agresywnego pieska. Dwa duże skrajne stawy są spuszczone. Żeruje na nich w sumie ponad 200 czajek oraz co najmniej drugie tyle szpaków. Podczas całego naszego pobytu na stawach, mieszane stada tych dwóch gatunków wielokrotnie przelatują nam nad głowami, płoszone przez ptaki drapieżne (głównie bieliki). Poza tym na błocie obserwujemy 7 batalionów. Przelatuje stadko 12 siewnic, jakiś czas później – 10 dorosłych łabędzi czarnodziobych. Idziemy na stawy położone bardziej na zachód. Te nie są spuszczone. Na pierwszym, położonym od południa, poza krzyżówkami i łabędziami niemymi, widzimy gągoła, czernicę (f/imm) oraz perkozka. Kolejny staw przynosi zdecydowanie bardziej ciekawe obserwacje. Już z narożnika widać przy drugim brzegu liczne stado kaczek i gęsi. Na początek wypłaszamy spod trzcin dwie markaczki (f/imm). Bardzo ciekawa obserwacja w tym miejscu na śródlądziu. Na chwile z trzcinowiska wychodzi wodnik. Rozpoczynamy systematyczne przeglądanie ptaków na wodzie. Dominuje krzyżówka (kilkaset osobników), liczne są cyraneczki. Żeruje stadko ok. 30 krakw, kilkadziesiąt świstunów, kilka rożeńców (w tym samców) oraz płaskonosy. Gęsi w sumie jest kilkadziesiąt z trzech najpospolitszych „szarych” gatunków. W pewnym momencie dolatuje stadko białoczółek, pośród których znajdujemy berniklę białolicą. Pośród kilkudziesięciu łabędzi niemych żerują 4 łabędzie krzykliwe oraz 3 czarnodziobe, poza tym kolejne perkozki oraz perkozy dwuczube. Podczas wesołej pogawędki, nad stawem, kilka metrów nad wodąm zatoczyła kółko ciemna kaczka z wyraźnym białym paskiem na skrzydle. Klimat morskich markaczek zasugerował niektórym z nas, że to uhla. Kiedy ptak usiadł i odnalazłem go w luniecie, nie było już wątpliwości. Biały kuperek, oraz brązowe upierzenie i charakterystyczny kształt głowy jednoznacznie wskazywały na samca podgorzałki. Nacieszyliśmy się jego widokiem do woli, rozglądając się również dookoła. Podczas obserwacji na zalanym stawie, kilkakrotnie widzieliśmy stado około 200 gęsi lądujące na spuszczonym stawie, od którego zaczęliśmy obserwacje. Postanawiamy ruszyć w drogę powrotną i przejrzeć je na zakończenie spaceru. Stado składa się mniej więcej w jednej trzeciej z białoczółek, zbożówek i gęgaw. Jest i widziana poprzednio bernikla białolica. Szybko jednak natrafiamy na ptaka, którego na pierwszy rzut oka biorę za berniklę kanadyjską. Chłopaki szybko jednak wyprowadzają mnie z błędu wskazując na niewielkie rozmiary ptaka (wyraźnie mniejszy od najmniejszych białoczółek). Ptak ma krótki dziób, u nasady którego widnieje biała plama. Czoło jest strome a szyja i nogi relatywnie krótkie. Podejrzewamy, że jest to osobnik bernikli północnej, widziany poprzedniego dnia przez Pawła wraz z inną ekipą na (relatywnie) pobliskich polach w okolicy stawu Rydwan. Filmujemy i fotografujemy ptaka z większej odległości po czym postanawiamy podejść bliżej. Kiedy ustawiam ponownie lunetę i sprzęt do nagrywania, nad stadem przelatuje bielik, skutecznie płosząc całe stado. Po kilku minutach gęsi siadają w innej części stawu, jednak bernikli północnej nie ma już wśród nich. Musiała odlecieć w jednej z dwóch grupek, które odłączyły się od stada w locie. Zobaczymy czy dokumentacja wystarczy do rozstrzygnięcia przez KF przynależności tego osobnika do któregoś z dwóch gatunków.

Bernikla północna (?)

Bernikla północna (?)

W Psarach ptaków mniej, niż wczoraj (obserwował Paweł z inną ekipą). Na spuszczonych stawach bezpośrednio przy drodze żeruje kilka kszyków, ponad 200 czajek oraz cn 10 brodźców śniadych. Poza tym kilkanaście czapli siwych. Nie zaglądamy na dalsze stawy, podobno wczoraj było na nich mniej ciekawie. Warte odnotowania były widziane po drodze na liniach napowietrznych 3 siniaki. Potwierdza się reguła, że ptak raz widziany, pojawia się od tąd często w obserwacjach.

Na zakończenie podjeżdżamy jeszcze do pojedynczego dużego stawu w Borowie. Na polnej drodze spotykamy 12 małopłochliwych kuropatw, którym możemy się przyjrzeć z samochodu z bliskiej odległości. Dawno nie widziałem takiego stadka, a już na pewno poza zimową scenerią. Na pobliskim polu żerują czajki i szpaki. Już przed wejściem na groble do naszych uszu dobiegają głosy setek gęsi. Na stawie zdecydowanie powyżej 1500 gęgaw, do tego po kilkadziesiąt gęsi zbożowych i białoczelnych. Obserwujemy również trzy gatunki łabędzi. Poza tym kilkaset krzyżówek oraz domieszka innych kaczek. Przelatujące drapieżniki raz po raz podrywają stada kilkuset gęgaw, które raz to wracają na staw a raz odlatują. Na grobli zbieramy łuski po nabojach we wszystkich kolorach tęczy.

Poniżej podsumowanie wybranych widzianych przez nas gatunków (za Łukaszem):

 • łabędź niemy (100)
 • łabędź krzykliwy (6ad, 4juv)
 • łabędź czarnodzioby (16ad)
 • bernikla północna (1)
 • bernikla białolica (1)
 • gęgawa (cn. 2000)
 • gęś białoczelna (200)
 • gęś zbożowa (120)
 • krzyżówka (3500)
 • krakwa (50)
 • rożeniec (15)
 • świstun (30)
 • cyraneczka (40)
 • płaskonos (5)
 • ogorzałka (2f/imm)
 • czernica (2)
 • podgorzałka (1m)
 • gągoł (2)
 • markaczka (2f/imm)
 • kuropatwa (12)
 • czapla biała (30)
 • czapla siwa (75)
 • perkozek (6)
 • perkoz dwuczuby (8)
 • bielik (5)
 • myszołów 6)
 • myszołów włochaty (2)
 • krogulec (1)
 • wodnik (1)
 • czajka (1500)
 • siewnica (12)
 • biegus zmienny (10)
 • kszyk (6)
 • brodziec śniady (15)
  batalion (7)
 • siniak (3)
 • zimorodek (1,1)

W sumie podczas wyjazdu widzieliśmy 68 gatunków ptaków. Bardzo interesujące obserwacje na stawach w Walewicach. Cała wyprawa zakończona mocnym akcentem w Borowie.