Home > mazowsze, Miejsca > Jeziorko Czerniakowskie

Jeziorko Czerniakowskie

Informacje ogólne

Jeziorko Czerniakowskie to rezerwat przyrody, leżący w granicach Warszawy, w dzielnicy Mokotów. Jeziorko jest fragmentem starorzecza Wisły. To największy zbiornik wody stojącej w Warszawie o powierzchni około 15 ha. Jeziorko umownie można podzielić na dwie części zgodnie z przebiegiem mostu prowadzącego ulicą Gółkowską. Południowa część charakteryzuje się opadającymi stromo, w części zagospodarowanymi brzegami (ognisko TKKF, plaża). Jest to teren intensywnie penetrowany przez ludzi. W tej części obserwowane są skupiska ptaków wodnych – kaczek, łysek. Brzegi w części północnej są porośnięte w dużej mierze trzciną (szczególnie na północnym skraju). Tutaj też jeziorko sąsiaduje z łąkami, nieużytkami oraz ogródkami działkowymi, które przyciągają interesujące gatunki ptaków nie związane bezpośrednio ze środowiskiem wodnym.

Co?

Nad Jeziorkiem Czerniakowski spotkamy ptaki wodne oraz związane z trzcinowiskami i pobliskimi łąkami i sadami. W ciągu roku notuje się tutaj ponad 50 gatunków. Będąc na miejscu warto obserwować kominy pobliskiej elektrociepłowni w poszukiwaniu sokołów wędrownych. Poniższa lista zawiera najciekawsze gatunki obserwowane nad Jeziorkiem Czerniakowskim.

  • pewne miejsce na bączki w Warszawie, przebywa to do kilku par,
  • na tafli wody wypatrzymy łyski, kokoszki wodne, perkozy dwuczube, mewy (np. śmieszki, pospolite, srebrzyste), rybitwy (np. rzeczne, czarne), nurogęsi oraz różne gatunki kaczek: krzyżówki, czernice, świstuny,
  • w trzcinowisku i na brzegach pojawiają się trzciniaki, trzcinniczki, strzyżyki, czaple siwe, remizy, wąsatki,
  • na okolicznych łąkach i nieużytkach spotkać można brzęczki, rokitniczki, łozówki, ziarnojady (grubodzioby, mazurki, szczygły), kuropatwy, czajki
  • w okolicznych sadach i ogródkach działkowych obserwuje się sikory, rudziki, drozdy (kosy, kwiczoły, śpiewaki) oraz szpaki,
  • ptaki drapieżne: błotniaki stawowe, krogulce, jastrzębie, sokoły wędrowne na pobliskiej elektrociepłowni,
  • poza tym zobaczymy również sierpówki, krukowate
  • sporadycznie nad jeziorkiem mogą pojawić się nury: np. czarnoszyje

Gdzie?

Interaktywna mapa obszaru


Pokaż Jeziorko Czerniakowskie na większej mapie

Jeziorko Czerniakowskie znajduje się w granicach administracyjnych Warszawy, w dzielnicy Mokotów. Samochodem dojechać można skręcając z ulicy Czerniakowskiej w ul. Gółkowską. Parkujemy w okolicach mostku. Nad Jeziorko kursują również autobusy komunikacji miejskiej linii 159, 162 (przystanek Jeziorko Czerniakowskie).

Mapka dojazdu z centrum Warszawy

Dobrym punktem do przejrzenia tafli wody jest mostek. Wokół jeziorka poruszamy się po drogach gruntowych. Miejscami ścieżki prowadzą po stromym brzegu.

Kiedy?

Jeziorko Czerniakowskie z racji swojego położenia w centrum Warszawy można odwiedzać przez cały rok. Latem, kiedy bączki wyprowadzą już lęgi, mamy dużą szansę zobaczenia któregoś z nich jak przelatuje pomiędzy trzcinami. Wiosną oraz późną jesienią, kiedy Jeziorko nie jest jeszcze zamarznięte jest duża szansa na obserwacje ptaków przelotnych, trafić się może nawet rzadszy północny gatunek.

Źródła:

  1. Brak komentarzy
  1. Brak jeszcze trackbacków


× jeden = 7